Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου 

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Οι τιμές των αντιστάσεων αποτυπώνονται επάνω τους με την μορφή έγχρωμων λωρίδων. Οι αντιστάσεις με ανοχή τιμής 5% και 10% χρησιμοποιούν ένα σύστημα με τέσσερις χρωματικές λωρίδες ενώ οι αντιστάσεις με ανοχή 1% ή 2% χρησιμοποιούν σύστημα με πέντε έγχρωμες λωρίδες. Ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η τιμή της αντίστασης είναι με αντιστοίχιση των χρωμάτων της κάθε λωρίδας με αριθμούς από το 0 μέχρι το 9. Το μαύρο είναι το 0, το καφέ είναι το 1 και ούτω καθ' εξής (συμβουλευτείτε τον πίνακα που παραθέτουμε παρακάτω). Οι πρώτες δύο λωρίδες αντιπροσωπεύουν τα δύο πιο σημαντικά ψηφία της τιμής της αντίστασης. Η τρίτη λωρίδα αντιπροσωπεύει τον πολλαπλασιαστή που εκφράζει με πια δύναμη του 10 πρέπει να πολλαπλασιαστούν (ή πόσα μηδενικά να προσθέσουμε μετά) τα δύο σημαντικά ψηφία για να έχουμε την τιμή της αντίστασης. Εάν η τρίτη λωρίδα είναι χρώματος χρυσού ή ασημιού τότε πρέπει να διαιρέσουμε τα δύο σημαντικά ψηφία με το 10 ή το 100 για να έχουμε την τιμή της αντίστασης.

Η τέταρτη έγχρωμη λωρίδα εκφράζει την ανοχή της τιμής της αντίστασης. Πόσο δηλαδή μπορεί επί τοις εκατό η πραγματική τιμή να διαφέρει από την ονομαστική. Η λωρίδα αυτή συνήθως απέχει περισσότερο από τις υπόλοιπες ή είναι πιο μεγάλη σε πλάτος. Και σε αυτή την περίπτωση ένα χρώμα αποδίδει την ανοχή της αντίστασης. Το χρυσό σημαίνει ανοχή 5% και το ασημί 10%. Αντιστάσεις με ανοχή 20% δεν διαθέτουν τέταρτη έγχρωμη λωρίδα.

Το σύστημα με πέντε έγχρωμες λωρίδες χρησιμοποιείται σε αντιστάσεις με ανοχή 1% ή 2%. Οι κανόνες που εφαρμόζονται για την απόδοση της τιμής της αντίστασης είναι αντίστοιχοι με τους προηγούμενους με μόνη διαφορά των αριθμό των έγχρωμων λωρίδων. Οι τρεις πρώτες λωρίδες αντιπροσωπεύουν τα τρία σημαντικά ψηφία της τιμής της αντίστασης, ή τέταρτη λωρίδα τον πολλαπλασιαστή και η πέμπτη την ανοχή.

Πίνακας χρωματικού κώδικα αντιστάσεων:

Χρώμα

1° Ψηφίο

2° Ψηφίο

3° Ψηφίο

Πολλαπλασιαστής

Ανοχή

Μαύρο

0

0

0

×100


Καφέ

1

1

1

×101

±1%

Κόκκινο

2

2

2

×102

±2%

Πορτοκαλί

3

3

3

×103


Κίτρινο

4

4

4

×104


Πράσινο

5

5

5

×105

±0.5%

Μπλε

6

6

6

×106

±0.25%

Μωβ

7

7

7

×107

±0.1%

Γκρι

8

8

8

×108

±0.05%

Άσπρο

9

9

9

×109


Χρυσό
×0.1

±5%

Ασημί
×0.01

±10%

Κανένα

±20%

 


Πελάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν, αγόρασαν επίσης

Κατασκευαστές