Σελίδες Αποτελεσμάτων:
Αντίσταση 82K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 82K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  ΠΩΣ…

Αντίσταση 8.2K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 8.2K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 68K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 68K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 680K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 680K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 56Ω Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 56Ω Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 56K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 56K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 560Ω Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 560Ω Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 560K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 560K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 5.6M Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 5.6M Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 5.1K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 5.1K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 470K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 470K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 4.7MΩ Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 4.7MΩ Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 39K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 39K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 390K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 390K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 33K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 33K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 330K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 330K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 3.3MΩ Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 3.3MΩ Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 27K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 27K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 270K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 270K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 22K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 22K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 220K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 220K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Σελίδες Αποτελεσμάτων:
Κατασκευαστές