Σελίδες Αποτελεσμάτων:
Αντίσταση 1.2MΩ Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 1.2MΩ Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 100K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 100K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 10K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 10K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 120K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 120K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 120Ω Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 120Ω Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 150K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 150K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 15Ω Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 15Ω Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 180K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 180K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 2.2M Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 2.2M Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 2.7K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 2.7K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 20K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 20K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 220K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 220K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 22K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 22K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 270K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 270K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 27K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 27K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 3.3MΩ Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 3.3MΩ Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 330K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 330K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 33K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 33K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 390K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 390K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 39K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 39K Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Αντίσταση 4.7MΩ Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Αντίσταση 4.7MΩ Metal Film Ισχύος 1/4W Ακριβείας 1% (10 τεμάχια)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μέγιστη Ισχύς 1/4W
Ακρίβεια 1%
Τύπος Metal Film
Χαμηλού Θορύβου  …

Σελίδες Αποτελεσμάτων:
Κατασκευαστές