Ο SS-770 είναι ένας ειδικός μετασχηματιστής προσαρμογής για να συνδέσουμε δύο κεραίες Beam VHF ή UHF σε διάταξη stack στην ίδια μπάντα. Μπορεί να χρησιμοποιειθεί με τις κεραίες Beam VHF ή UHF της Diamond αλλά και με κεραίες άλλων κατασκευαστών. Λειτουργεί σαν μετασχηματιστής stack τόσο στην ζώνη των VHF όσο και των UHF.

 

Κατασκευαστές