Η εταιρία FreeBytes συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΕ) 2016/679 για της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR).

H εταιρία FreeBytes γνωρίζει πως ενδιαφέρεστε για το πως μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας. Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας και θέλουμε να αισθάνεστε σίγουροι για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, και ασφάλεια σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες σας.

Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχουν μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματά σας βάσει του Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων. Ποια συγκεκριμένα δεδομένα επεξεργάζονται και πώς χρησιμοποιούνται αυτά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες που ζητήθηκαν ή συμφωνήθηκαν σε κάθε περίπτωση.

Παρακαλείσθε επίσης να διαβιβάσετε αυτές τις πληροφορίες στους υφιστάμενους και μελλοντικούς εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και τους πραγματικούς δικαιούχους.

Αυτή η γνωστοποίηση περιγράφει την πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του FreeBytes, δέχεστε τις πρακτικές που αναγράφονται σε αυτή την ανακοίνωση σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων .

ΤΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΤΟ FREEBYTES;

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τους πελάτες μας, μας βοηθάνε να εξατομικευόμαστε και συνέχεια να βελτιώνουμε την αγοραστική εμπειρία στο FreeBytes. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε από τους πελάτες μας στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας σχέσης. Αυτές είναι οι πληροφορίες που συλλέγουμε:

  • Πληροφορίες που μας δίνετε: Δεχόμαστε και αποθηκεύομε οποιαδήποτε πληροφορία εισέρχεται στην ιστοσελίδα μας ή μας παρέχετε με οποιαδήποτε άλλο τρόπο. Μπορείτε να επιλέξετε να μην μας δίνετε συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά τότε δεν θα μπορείτε να επωφεληθείτε σε αρκετές από τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας δίνετε με σκοπό να ανταποκριθούμε στα δικά σας αιτήματα, εκπληρώνοντας παραγγελίες, προσαρμόζοντας μελλοντικές αγορές σας, βελτιώνοντας τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταστήματος και την επικοινωνία μας μαζί σας.

  • Αυτόματες πληροφορίες: Δεχόμαστε και αποθηκεύουμε τύπους πληροφοριών που μας δίνετε κάθε φορά που εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας. Για παράδειγμα σε πολλές ιστοσελίδες χρησιμοποιούνται τα cookies που λαμβάνουν συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών, όταν το web browser που χρησιμοποιείτε έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

  • Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Για να μπορέσουμε να κάνουμε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας πιο παραγωγικό, να βελτιώσουμε την παροχή υπηρεσιών και την αγοραστική σας εμπειρία, σας στέλνουμε ενημερωτικά e-mail για τις υπηρεσίες μας και τα προϊόντα μας και σας ειδοποιούμε για τις τυχόν αλλαγές και τον τρόπο διαχείρισης και επιβεβαίωσης των παραγγελιών. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από εμάς, εκτός από επιβεβαίωση παραγγελίας και αποδείξεις πώλησης, παρακαλούμε να σημειωθεί κατά την έγγραφη σας.

Επεξεργαζόμαστε τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

Για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων (άρθρο 6 (1) b) GDPR)

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται για την εκτέλεση των παραγγελιών των πελατών μας.

Οι σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων αφορούν την προμήθεια των συγκεκριμένων προϊόντων.

Για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων (άρθρο 6 (1) I) GDPR)

Όπου είναι απαραίτητο, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας πέρα από την πραγματική εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, προκειμένου να διασφαλίσουμε τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτους. Παραδείγματα:

— Διαφήμιση ή έρευνα αγοράς και έρευνας, στο βαθμό που δεν έχετε αντιρρήσεις για τη χρήση των δεδομένων σας

— Τη διεκδίκηση νομικών αξιώσεων και την υπεράσπιση σε περίπτωση διαφορών

— Πρόληψη εγκλημάτων

— Βιντεοεπιτήρηση για τη διασφάλιση των παραβατών, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σε περίπτωση ληστείας ή απάτης στο κατάστημα πώλησης ,

— Μέτρα για την οικοδόμηση και την ασφάλεια των συστημάτων (π.χ. έλεγχος αποδοχής)

— Μέτρα για την αποφυγή παραβιάσεων


Με βάση τη συγκατάθεση σας (άρθρο 6 (1) a) GDPR)

Εφόσον μας παραχωρήσατε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς (π.χ. μεταφορά δεδομένων εντός της επιχείρησης προς το λογιστήριο), η νομιμότητα αυτής της επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεση που χορηγείται μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Αυτό ισχύει και για την ανάκληση των δηλώσεων συναίνεσης που μας έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, δηλαδή πριν από τις 25 Μαΐου 2018. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι η ανάκληση θα ισχύει μόνο για το μέλλον . Οποιαδήποτε ενέργεια σε προωπικά δεδομένα που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση δεν επηρεάζεται από αυτό.

Για τη συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση (Άρθρο 6 (1) γ) GDPR) ή για το δημόσιο συμφέρον (Άρθρο 6 (1) ε) GDPR)

Ως επιχείρηση πώλησης ηλεκτρονικών ειδών, υποκείμεθα επίσης σε διάφορες νομικές υποχρεώσεις, όπως είναι οι νόμιμες απαιτήσεις, ο νόμος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φορολογικές νομοθεσίες, καθώς και απαιτήσεις τραπεζικής εποπτείας, την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ηλικίας, τα μέτρα καταπολέμησης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την ικανοποίηση των υποχρεώσεων ελέγχου και υποβολής εκθέσεων, καθώς και την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων στην επιχείρηση.

Τι είναι τα cookies;

Tα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας σε μελλοντικές σας επισκέψεις στη ιστοσελίδα της εταιρίας μας.

Το FreeBytes μοιράζεται τις πληροφορίες που συλλέγει;

Σεβόμαστε το προσωπικό σας απόρρητο και εκτιμούμε τη συνεργασία σας μαζί μας. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανένα τρίτο, (πωλητή, συνεργάτη), εκτός εάν χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μια συναλλαγή ή να συμπληρώσουμε κάποια παραγγελία σας.

Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα μου

Μέσα στην FREEBYTES, τα δεδομένα σας απαιτούνται για να εκπληρώσουν τις συμβατικές και θεσμοθετημένες υποχρεώσεις μας. Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν επίσης να λαμβάνουν δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, εάν τηρούν τις γραπτές οδηγίες μας βάσει του GDPR.

Όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων σε παραλήπτες εκτός της εταιρίας θα πρέπει πρώτα να σημειωθεί ότι έχουμε καθήκον να διατηρούμε μυστικότητα για τυχόν γεγονότα και εκτιμήσεις που σχετίζονται με τον πελάτη και για τις οποίες μπορούμε να έχουμε γνώση. Μπορούμε να αποκαλύψουμε μόνο πληροφορίες σχετικά με εσάς, εάν μας το ζητήσουν νομικά, αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας και αν είμαστε εξουσιοδοτημένοι, να παράσχουμε τραπεζικές πληροφορίες εγγυώμενοι την τήρηση του τραπεζικού απορρήτου και των διατάξεων του GDPR).

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι παραλήπτες προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι, για παράδειγμα:

  • Δημόσιες αρχές και θεσμικά όργανα εφόσον υπάρχει νόμιμη ή επίσημη υποχρέωση.

  • Άλλοι παραλήπτες δεδομένων μπορεί να είναι τα γραφεία στα οποία έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση δεδομένων.

 

Σε καμία περίπτωση δεν παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανένα τρίτο, (πωλητή, συνεργάτη), εκτός εάν χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μια συναλλαγή ή να συμπληρώσουμε κάποια παραγγελία σας.

Τα δεδομένα δεν μεταφέρονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Τα δεδομένα μεταφέρονται μόνο σε χώρες εκτός της ΕΕ εάν αυτό απαιτείται για την εκτέλεση των εντολών σας (π.χ. πληρωμές) που προβλέπονται από το νόμο (π.χ. υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων βάσει φορολογικών νόμων) και εάν μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας.

Πόσο ασφαλές είναι το προσωπικό μου απόρρητο;

Εργαζόμαστε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων κατά την διάρκεια της επίσκεψης σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία secure sockets layer (SSL), η οποία κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που μας παρέχεται για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών μας. Εμφανίζουμε μόνο τα τελευταία 5 νούμερα της πιστωτικής σας κάρτας όταν επιβεβαιώνουμε την παραγγελία. Φυσικά εμείς δίνουμε τα ολοκληρωμένα στοιχεία της κάρτας σας στην αντίστοιχη τράπεζα κατά την διάρκεια επεξεργασίας της παραγγελίας σας. Είναι σημαντικό για εσάς να σας προστατεύουμε ενάντια στην αυθαίρετη πρόσβαση του προσωπικού σας κωδικού και του υπολογιστή σας.

Σε ποιες πληροφορίες έχω πρόσβαση;

Η εταιρία FreeBytes σας δίνει πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών όσο αναφορά τον λογαριασμό σας και την συναλλαγή σας μαζί μας, ανανεώνοντας αυτές τις πληροφορίες τακτικά.

Πόσο καιρό θα αποθηκευτούν τα δεδομένα μου;

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών και υποχρεωτικών υποχρεώσεών μας. Από την άποψη αυτή, πρέπει να σημειωθεί ότι η επιχειρηματική σχέση μας είναι μια συνεχιζόμενη υποχρέωση σχεδιασμένη να διαρκέσει για αρκετά χρόνια.

Εάν τα δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για την εκπλήρωση των συμβατικών και υποχρεωτικών υποχρεώσεών μας, διαγράφονται τακτικά, εκτός εάν η περαιτέρω επεξεργασία τους (για περιορισμένο χρονικό διάστημα) είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση με τις περιόδους διατήρησης αρχείων σύμφωνα με το εμπορικό και φορολογικό δίκαιο, Οι περίοδοι διατήρησης των εγγραφών που ορίζονται σε αυτό κυμαίνονται από δύο έως δέκα χρόνια.

Τι δικαιώματα προστασίας δεδομένων έχω;

Κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 GDPR), δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 GDPR), δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17 GDPR), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 GDPR) (άρθρο 21 GDPR) και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων (άρθρο 20 GDPR. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή (άρθρο 77 του GDPR).

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Αυτό ισχύει και για την ανάκληση των δηλώσεων συναίνεσης που έχουν χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του γενικού κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, δηλαδή πριν από τις 25 Μαΐου 2018. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι η ανάκληση θα τεθεί σε ισχύ μόνο στο μέλλον. Οποιαδήποτε αλλαγή που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση δεν επηρεάζεται από αυτό.

Όροι χρήσης - Γνωστοποιήσεις - Αναθεωρήσεις

Εφόσον επιλέξετε να επισκεφτείτε το FreeBytes, η επίσκεψη σας ή η οποιαδήποτε αμφισβήτηση σας πάνω στο προσωπικό απόρρητο υπόκειται στους όρους αυτής της γνωστοποίησης και στους όρους χρήσης, περιλαμβανομένων περιορισμών σε βλάβες, επίλυση αμφισβήτησης και εφαρμογή των νόμων της χώρας. Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία για τα προσωπικά δεδομένα σας, για τον τρόπο που χρησιμοποιούνται και συλλέγονται από την ιστοσελίδα μας, παρακαλώ να μας αποστείλετε μια πλήρη περιγραφή πατώντας το κουμπί -επικοινωνήστε μαζί μας- και εμείς θα προσπαθήσουμε να το επιλύσουμε.

Η επιχείρησή μας ανανεώνεται συνεχεία και οι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων θα αλλάζουν επίσης. Μπορεί περιοδικά να σας στέλνουμε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο υπενθύμισης για τις γνωστοποιήσεις και του όρους, εκτός εάν μας έχετε πληροφορήσει ότι δεν θέλετε. Θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά την ιστοσελίδα μας για τυχόν αλλαγές. Τηρούμε τις υποσχέσεις μας, και για κανένα λόγο δεν θα αλλάξουμε το τρόπο διαχείρισης του πελατολογίου μας κάνοντας το λιγότερο ασφαλές, σε σχέση με πληροφορίες που έχουμε συλλέξει στο παρελθόν. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η τωρινή πολιτική μας προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζετε σε όλες τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς και το λογαριασμό σας. Υποστηρίζουμε τις υποσχέσεις που σας δίνουμε, και δεν θα αλλάξουμε ποτέ τη συγκεκριμένη πολιτική και πρακτικές εκτός εάν μας το ζητήσει συγκεκριμένος πελάτης.

Σε ποιο βαθμό διεξάγεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού προφίλ) ;

Κατά κανόνα, δεν λαμβάνουμε αποφάσεις βασιζόμενες αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του GDPR, για τη δημιουργία και την εφαρμογή της επιχειρηματικής σχέσης. Αν χρησιμοποιούμε αυτές τις διαδικασίες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά, εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόμο.

Χρησιμοποιείται "profiling"΄;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αυτόματα με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών στοιχείων (δημιουργία προφίλ). Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε το προφίλ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Απαιτείται από το νόμο η λήψη μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της απάτης. Οι αξιολογήσεις δεδομένων διεξάγονται επίσης (μεταξύ άλλων, στις συναλλαγές πληρωμών) στο πλαίσιο αυτό. Αυτά τα μέτρα χρησιμεύουν επίσης για την προστασία σας.

  • Για να σας παρέχουμε στοχοθετημένες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα προϊόντα, χρησιμοποιούμε εργαλεία αξιολόγησης. Αυτά επιτρέπουν την επικοινωνία και τη διαφήμιση με γνώμονα τη ζήτηση, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας αγοράς και της κοινής γνώμης.

  • Χρησιμοποιούμε βαθμολογία για να αξιολογήσουμε την πιστοληπτική σας ικανότητα. Υπολογίζουμε την πιθανότητα ότι ένας συγκεκριμένος πελάτης θα εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις πληρωμής. Ο υπολογισμός μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τα επίπεδα εισοδήματος, τα έξοδα, τις υπάρχουσες υποχρεώσεις, το επάγγελμα, το χρόνο απασχόλησης, τις εμπειρίες από την προηγούμενη επιχειρηματική σχέση, την αποπληρωμή των προηγούμενων δανείων σύμφωνα με τη σύμβαση και τις πληροφορίες από τις πιστωτικές υπηρεσίες. Η βαθμολόγηση βασίζεται σε μαθηματική και στατιστικά αναγνωρισμένη και αποδεδειγμένη διαδικασία. Οι υπολογισμένες τιμές βαθμολογίας μας βοηθούν στη λήψη αποφάσεων και ενσωματώνονται στην τρέχουσα διαχείριση κινδύνων.

Πληροφορίες που μας δίνετε

Μας παρέχετε πληροφορίες όταν ψάχνετε, αγοράζετε παραγγέλνετε, δημοσιεύετε τα σχόλια σας ή με άλλες μεθόδους επικοινωνίας με την ιστοσελίδα μας ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του FreeBytes. Ως αποτέλεσμα αυτών των πράξεων, μας προμηθεύετε με πληροφορίες όπως το όνομα, την διεύθυνση, το τηλέφωνο ή τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

Αυτόματες πληροφορίες

Για λόγους ασφάλειας το FreeBytes μερικές φορές συλλέγει και αναλύει την internet protocol διεύθυνση IP που χρησιμοποιείτε για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας με το διαδίκτυο και την ιστοσελίδα μας. Αυτό συμβαίνει για την δική σας προστασία εφόσον κάποιος προσπαθήσει να εισχωρήσει στα προσωπικά δεδομένα σας ή στις οικονομικές πληροφορίες σας και επιχειρήσει να κάνει αγορές με τα δικά σας στοιχεία.

Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να διατυπώσετε αντιρρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

  1. Δικαίωμα εναντίωσης (Άρθρο 21 GDPR)

Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 (1) ε) GDPR (επεξεργασία προς το δημόσιο συμφέρον) και στο άρθρο 6 (1) στ) GDPR (επεξεργασία με σκοπό τη διασφάλιση νόμιμων συμφερόντων), αυτό περιλαμβάνει οποιοδήποτε προφίλ που βασίζεται στις διατάξεις αυτές κατά την έννοια του άρθρου 4 (4) GDPR.

Αν υποβάλετε μια ένσταση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς θεμιτούς λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εκτός εάν η επεξεργασία αφορά την ίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

  1. Δικαίωμα διατύπωσης αντιρρήσεων για την επεξεργασία δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς

Σε ορισμένες περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν τον εαυτό σας για τέτοιου είδους μάρκετινγκ, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με τέτοια άμεση εμπορική προώθηση.

Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τέτοιους σκοπούς.

Για ερωτήσεις ή για υποβολές ενστάσεων/αντιρρήσεων που αναφέρονται στους όρους χρήσης, προσωπικό απόρρητο, ή άλλες τακτικές μας σχετικά με την προστασία απορρήτου, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ομάδα υποστήριξης πατώντας το κουμπί «επικοινωνήστε μαζί μας» το οποίο βρίσκετε στο μενού.

 

Κατασκευαστές