Σελίδες Αποτελεσμάτων:
Amidon T12-2 Τοροειδής φερρίτης

Amidon T12-2 Τοροειδής φερρίτης

Οι φερρίτες που κατασκευάζει η εταιρία Amidon βρίσκουν εφαρμογές σε πολλές ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές. Μπορείτε να…

Τύπος
15-288-15356
Amidon T12-6 Τοροειδής φερρίτης

Amidon T12-6 Τοροειδής φερρίτης

Οι φερρίτες που κατασκευάζει η εταιρία Amidon βρίσκουν εφαρμογές σε πολλές ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές. Μπορείτε να…

Τύπος
15-288-15357
Amidon T16-2 Τοροειδής φερρίτης

Amidon T16-2 Τοροειδής φερρίτης

Οι φερρίτες που κατασκευάζει η εταιρία Amidon βρίσκουν εφαρμογές σε πολλές ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές. Μπορείτε να…

Τύπος
15-288-15358
Amidon T16-6 Τοροειδής φερρίτης

Amidon T16-6 Τοροειδής φερρίτης

Οι φερρίτες που κατασκευάζει η εταιρία Amidon βρίσκουν εφαρμογές σε πολλές ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές. Μπορείτε να…

Τύπος
15-288-15359
Amidon T20-2 Τοροειδής φερρίτης

Amidon T20-2 Τοροειδής φερρίτης

Οι φερρίτες που κατασκευάζει η εταιρία Amidon βρίσκουν εφαρμογές σε πολλές ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές. Μπορείτε να…

Τύπος
15-288-15360
Amidon T20-6 Τοροειδής φερρίτης

Amidon T20-6 Τοροειδής φερρίτης

Οι φερρίτες που κατασκευάζει η εταιρία Amidon βρίσκουν εφαρμογές σε πολλές ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές. Μπορείτε να…

Τύπος
15-288-15361
Amidon T25-2 Τοροειδής φερρίτης

Amidon T25-2 Τοροειδής φερρίτης

Οι φερρίτες που κατασκευάζει η εταιρία Amidon βρίσκουν εφαρμογές σε πολλές ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές. Μπορείτε να…

Τύπος
15-288-15362
Amidon T30-6 Τοροειδής φερρίτης

Amidon T30-6 Τοροειδής φερρίτης

Οι φερρίτες που κατασκευάζει η εταιρία Amidon βρίσκουν εφαρμογές σε πολλές ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές. Μπορείτε να…

Τύπος
15.288-15363
Amidon T37-6 Τοροειδής φερρίτης

Amidon T37-6 Τοροειδής φερρίτης

Οι φερρίτες που κατασκευάζει η εταιρία Amidon βρίσκουν εφαρμογές σε πολλές ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές. Μπορείτε να…

Τύπος
15-288-15364
Amidon T44-2 Τοροειδής φερρίτης

Amidon T44-2 Τοροειδής φερρίτης

Οι φερρίτες που κατασκευάζει η εταιρία Amidon βρίσκουν εφαρμογές σε πολλές ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές. Μπορείτε να…

Τύπος
15-288-15365
Amidon T50-2 Τοροειδής φερρίτης

Amidon T50-2 Τοροειδής φερρίτης

Οι φερρίτες που κατασκευάζει η εταιρία Amidon βρίσκουν εφαρμογές σε πολλές ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές. Μπορείτε να…

Τύπος
15-288-15366
Amidon T68-6 Τοροειδής φερρίτης

Amidon T68-6 Τοροειδής φερρίτης

Οι φερρίτες που κατασκευάζει η εταιρία Amidon βρίσκουν εφαρμογές σε πολλές ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές. Μπορείτε να…

Τύπος
15-288-15367
Amidon T80-2 Τοροειδής φερρίτης

Amidon T80-2 Τοροειδής φερρίτης

Οι φερρίτες που κατασκευάζει η εταιρία Amidon βρίσκουν εφαρμογές σε πολλές ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές. Μπορείτε να…

Τύπος
15-288-15368
Amidon T80-6 Τοροειδής φερρίτης

Amidon T80-6 Τοροειδής φερρίτης

Οι φερρίτες που κατασκευάζει η εταιρία Amidon βρίσκουν εφαρμογές σε πολλές ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές. Μπορείτε να…

Τύπος
15-288-15369
Amidon FT50-43 Τοροειδής φερρίτης

Amidon FT50-43 Τοροειδής φερρίτης

Οι φερρίτες που κατασκευάζει η εταιρία Amidon βρίσκουν εφαρμογές σε πολλές ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές. Μπορείτε να διαλέξετε τον κατάλληλο…

Amidon T94-6 Τοροειδής φερρίτης

Amidon T94-6 Τοροειδής φερρίτης

Οι φερρίτες που κατασκευάζει η εταιρία Amidon βρίσκουν εφαρμογές σε πολλές ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές. Μπορείτε να…

Τύπος
15-288-15371
Amidon T94-2 Τοροειδής φερρίτης

Amidon T94-2 Τοροειδής φερρίτης

Οι φερρίτες που κατασκευάζει η εταιρία Amidon βρίσκουν εφαρμογές σε πολλές ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές. Μπορείτε να διαλέξετε τον κατάλληλο για…

Τύπος
15-288-15370
Φερρίτης Fair-Rite 5mm.

Φερρίτης Fair-Rite 5mm.

Η διαδικασία αποκοπής παρεμβολών και παρασίτων γίνεται πιο εύκολη με του φερρίτες από υλικό 31…

Τύπος
22-372-15794
Φερρίτης Laird Technologies 7mm.

Φερρίτης Laird Technologies 7mm.

Η διαδικασία αποκοπής παρεμβολών και παρασίτων σε ομοαξονικά καλώδια με διάμετρο 7mm γίνεται πιο εύκολη…

Τύπος
22-372-15793
Amidon T130-2 Τοροειδής φερρίτης

Amidon T130-2 Τοροειδής φερρίτης

Οι φερρίτες που κατασκευάζει η εταιρία Amidon βρίσκουν εφαρμογές σε πολλές ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές. Μπορείτε να…

Τύπος
15-288-15372
Φερρίτης Fair-Rite 10mm.

Φερρίτης Fair-Rite 10mm.

Η διαδικασία αποκοπής παρεμβολών και παρασίτων γίνεται πιο εύκολη με του φερρίτες από υλικό 31…

Τύπος
22-372-16177
Σελίδες Αποτελεσμάτων:
Κατασκευαστές