Βάση για λυχνίες κεραμική τύπου ECC-83, EL-84 κλπ, για πλακέτα με 9 ακροδέκτες.

Κατασκευαστές